Porträt des Künstlers Alexej von Jawlensky

Alexej von Jawlensky

1864-1941, Duits-Russische schilder

De voormalige officier in het tsaristische leger begon zijn artistieke opleiding pas in 1889. In 1896 verhuisde hij naar München om naar een particuliere kunstschool te gaan. In München ontmoette hij Wassily Kandinsky. Jawlensky werkte voor het eerst samen met Kandinsky en Gabriele Münter in Murnau. In deze tijd ontstond het idee om de "New Munich Artists' Association" op te richten. Jawlensky was ook lid van de Blue Rider beweging. Later richtte hij de groep "De Blauwe Vier" op met Klee, Kandinsky en Feininger.

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914 werd de kunstenaar als Russisch staatsburger Duitsland uitgezet en vestigde hij zich eerst in Zwitserland en daarna in Wiesbaden. In deze periode creëerde hij zijn abstracte koppen. Jawlensky stierf in 1941 aan een ernstige ziekte.

"Mijn kunst is meditatie of gebed in kleuren", zei Jawlensky ooit, en zijn werk wordt inderdaad gekenmerkt door een grote religiositeit. Dit geldt in het bijzonder voor de serie werken van de gezichten van de Verlosser en de abstracte hoofden, die Jawlensky in zijn memoires samenvatte als "Heilige Hoofden". De invloed van de orthodoxe iconografie is onmiskenbaar en ze werden door hedendaagse collega-kunstenaars al begrepen als een moderne versie van de icoon. Het menselijk gezicht in vele variaties - meestal in sterke, zelfs felle kleuren - was al een centraal punt in zijn werk. Met de hoofden van de heiligen werd hij terughoudender in kleur en reduceerde hij het onderwerp van het portret tot het gezicht zelf. Ze lijken gedepersonaliseerd zonder iets van hun expressieve kracht te verliezen en leiden in progressieve abstractie tot een icoonachtige vorm, die in hun opeenvolging een zoektocht lijken naar een onbereikbaar goddelijk archetype.

Onder invloed van het fauvisme schilderde Alexej von Jawlensky met felle kleuren, krachtige penseelstreken en donkere contouren. Zijn werken behoren tot de meest gezochte werken van het klassieke modernisme en zijn te vinden in de belangrijkste musea ter wereld.

Filter
Gevonden: 14