Gegevensbescherming

Bedankt voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over hoe wij met uw gegevens omgaan.

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens 
ars mundi
Edition Max Büchner GmbH
Bödekerstraße 13
30161 Hannover
Duitsland

1. Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u een website bezoekt, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider (toegangsgegevens) bevat en het verzoek documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. In overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO dient dit ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij de correcte presentatie van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan onze website gewist.

Hostingdiensten via een externe provider

In het kader van de verwerking namens ons levert een externe provider ons de diensten voor hosting en weergave van de website. Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in de juiste presentatie van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging. Alle gegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van deze website of in daartoe bestemde formulieren in de online shop zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op zijn servers. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier beschreven kader.

Deze dienstverlener bevindt zich in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

2. Verzamelen en gebruik van gegevens voor contractverwerking en bij het openen van een klantenrekening

Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail) of wanneer u een klantaccount opent. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd omdat we in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om het contract te verwerken, of om uw contact te verwerken of een klantaccount te openen, en u de bestelling niet kunt voltooien en/of een account kunt openen of het contact niet kunt versturen zonder deze gegevens te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO voor het verwerken van het contract en het afhandelen van uw vragen. Na volledige afhandeling van het contract of verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na afloop van de fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken op de wijze die door de wet is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het verwijderen van uw klantaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een functie die voor dit doel is voorzien in het klantaccount.

3. Gegevens delen

Om het contract conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO na te komen, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste expediteur, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u selecteert in het bestelproces, geven wij de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling en, indien van toepassing, aan betalingsdienstaanbieders die door ons zijn aangesteld of aan de geselecteerde betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u bij hen een account aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens registreren bij de betalingsdienstaanbieder. In dit verband is het privacybeleid van de desbetreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.
Af en toe delen we individuele gegevens (naam en adres) op grond van artikel 6, lid 1, f. DSGVO, overweging 47, met zorgvuldig geselecteerde bedrijven waarvan de producten voor u interessant kunnen zijn. Als u geen verdere reclame van deze bedrijven wenst te ontvangen, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen maken.

4. E-mailnieuwsbrieven en reclame per post

Reclame per e-mail met aanmelding voor de nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken we de gegevens die voor dit doel vereist zijn of die afzonderlijk door u zijn verstrekt om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen op basis van uw toestemming krachtens art. 6 p. 1 lit. a DSGVO.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Nadat u zich heeft afgemeld, verwijderen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken op de wijze die door de wet is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Reclame per e-mail zonder inschrijving voor de nieuwsbrief en uw recht om bezwaar te maken

Als wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u op basis van § 7 (3) van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG) regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke producten als de producten die u al in ons assortiment heeft gekocht. Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen om onze klanten op een reclamevriendelijke manier aan te spreken, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een hiervoor bestemde link in de reclamemail, zonder dat dit andere kosten met zich meebrengt dan de verzendkosten volgens de basistarieven.

De nieuwsbrief wordt verzonden als onderdeel van de verwerking namens ons door een dienstverlener, aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorgeven.

Deze dienstverlener bevindt zich in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Postreclame en uw recht om bezwaar te maken

Daarnaast behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijvoorbeeld om u per brief interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen. Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen om onze klanten op een reclamevriendelijke manier aan te spreken in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO.

De reclamemailings worden als onderdeel van de verwerking namens ons verzorgd door een dienstverlener aan wie wij uw gegevens voor dit doel doorgeven.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het opslaan en gebruiken van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie.

5. Gegevensgebruik voor betalingsverwerking

Kredietcontrole

Voor zover wij vooruitbetalingen doen, bijv. in het geval van een aankoop op rekening, is het voor het sluiten van het contract conform art. 22 lid 2 lit. a DSGVO noodzakelijk om informatie over de identiteit en kredietwaardigheid in te winnen bij dienstverlenende bedrijven die gespecialiseerd zijn op dit gebied (kredietbureaus). Voor dit doel geven wij uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole door aan de volgende bedrijven:

informa Solutions GmbH
Rheinstraße 99
76532 Baden-Baden
Duitsland

of

WID Wirtschafts-Informations-Dienst GmbH
Schwägrichenstr. 3
04107 Leipzig
Duitsland

Er zal rekening worden gehouden met redelijke maatregelen om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te waarborgen. U heeft de mogelijkheid om uw standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten door contact op te nemen via de hieronder beschreven contactoptie. Nadat het contract volledig is verwerkt, worden uw gegevens die voor dit doel zijn verwerkt, verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken op de wijze die door de wet is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

6. Integratie van de Trusted Shops Trust-badge

Om ons Trusted Shops-keurmerk weer te geven en het Trusted Shops-lidmaatschap na een bestelling aan kopers aan te bieden, is de Trusted Shops Trust-badge op deze website geïntegreerd.

Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een optimale marketing van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging overeenkomstig art. 6 lid p. 1 lit. f DSGVO. De Trust-badge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland.

Wanneer de Trust-badge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de site automatisch overschreven.

Verdere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven, wanneer u daarmee heeft ingestemd, wanneer u na het afronden van een bestelling heeft besloten om gebruik te maken van de producten van Trusted Shops of wanneer u zich al heeft aangemeld voor het gebruik ervan. In dat geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

7. Cookies en webanalyse

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, geschikte producten weer te geven of voor marktonderzoek, maken we op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO, die in het kader van een belangenafweging prevaleren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie verwijderd, d.w.z. nadat u uw browser heeft afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). In de cookie-instellingen van uw webbrowser kunt u nagaan hoe lang deze in het overzicht worden opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de respectieve browsers onder de volgende links:

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

Voor websiteanalyse gebruikt deze website Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (www.google.de). Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging, conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres ingekort voordat het binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Na afloop van het doel en het gebruik van Google Analytics door ons, worden de in deze context verzamelde gegevens gewist.

Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS-Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden ingezien. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browser-plug-in kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt op deze website. Er wordt dan een opt-out-cookie op uw eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

U kunt uw huidige cookie-instellingen hier bekijken en bewerken.

8. Reclame via marketingnetwerken

Google AdWords Remarketing

We gebruiken Google Adwords om reclame te maken voor deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Hiervoor wordt de zogenaamde remarketing-cookie ingesteld door Google wanneer u onze website bezoekt, die automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u hebt bezocht. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in de optimale marketing van onze website, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Google AdWords Remarketing door ons, worden de in deze context verzamelde gegevens verwijderd.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming heeft gegeven om uw web- en app-browsegeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie uit uw Google-account te gebruiken om de advertenties die u op internet te zien krijgt, te personaliseren. In dit geval, als u bent ingelogd bij Google tijdens het bezoeken van onze website, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten te maken en te definiëren voor cross-device remarketing. Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens tijdelijk door Google gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

Google AdWords Remarketing is een aanbod van Google LLC (www.google.de). Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS-Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

U kunt de remarketing-cookie deactiveren via deze link. Daarnaast kunt u bij de Digital Advertising Alliance informatie opvragen over het plaatsen van cookies en instellingen hiervoor maken.

9. Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • In overeenstemming met art. 15 DSGVO heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in de daarin gespecificeerde mate;
 • In overeenstemming met art. 16 DSGVO heeft u het recht om onverwijld te verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • In overeenstemming met art. 17 DSGVO heeft u het recht om te verzoeken om verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is
  - om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  - om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  - om redenen van algemeen belang of
  - om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
 • In overeenstemming met art. 18 DSGVO heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover
  - de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
  - de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan;
  - wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of
  - u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 DSGVO;
 • In overeenstemming met art. 20 DSGVO heeft u het recht om uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • In overeenstemming met art. 77 DSGVO heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens evenals intrekking van een gegeven toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, kunt u contact opnemen met:

ars mundi
Edition Max Büchner GmbH
Marc Marschner
Bödekerstraße 13
30161 Hannover
Duitsland

datenschutzbeauftragter@arsmundi.de


Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd ter bescherming van onze legitieme belangen die prevaleren in het kader van een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst. Als de verwerking wordt uitgevoerd voor directe marketingdoeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking wordt uitgevoerd voor andere doeleinden, heeft u alleen het recht om bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw specifieke situatie.

Na uitoefening van uw recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Dit is niet van toepassing als de verwerking bedoeld is voor directe marketingdoeleinden. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor dit doel.