Integritetspolicy

Tack för ditt intresse för vår onlinebutik. Att skydda din integritet är av yttersta vikt för oss. Nedan ger vi dig detaljerad information om hur vi hanterar dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter 
ars mundi
Edition Max Büchner GmbH
Bödekerstraße 13
30161 Hannover, Tyskland

1. Tillgång till data och hosting

Du kan besöka våra webbplatser utan att lämna några personuppgifter. När du besöker en webbsida lagrar webbservern automatiskt en serverloggfil, som innehåller information som namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för åtkomst, den överförda datavolymen och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar åtkomsten.

Dessa åtkomstdata utvärderas uteslutande för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt och för att förbättra våra tjänster. I enlighet med art. 6 (1) lit. f GDPR tjänar detta till att skydda våra legitima intressen i en korrekt presentation av vårt erbjudande, som överväger våra intressen i samband med en intresseavvägning. Alla åtkomstuppgifter raderas senast sju dagar efter att ditt besök på webbplatsen har avslutats.

Värdtjänster från en tredjepartsleverantör

Som en del av behandlingen för vår räkning tillhandahåller en tredjepartsleverantör hosting- och webbplatsvisningstjänster för oss. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i korrekt presentation av vårt erbjudande som en del av en balans mellan intressen. Alla uppgifter som samlas in i samband med användningen av denna webbplats eller i angivna formulär i onlinebutiken, som beskrivs nedan, kommer att behandlas på dess servrar. Behandling på andra servrar kommer endast att ske inom ramen för det som förklaras här.

Denna tjänsteleverantör är belägen i ett land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2. Insamling och användning av uppgifter för att behandla beställningar och öppna kundkonton

Vi samlar in personuppgifter om du frivilligt tillhandahåller dem under din beställning, när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) eller när du registrerar dig för ett kundkonto. Obligatoriska fält är markerade som sådana eftersom vi i dessa fall absolut behöver uppgifterna för att behandla avtalet, eller för att behandla din kontaktförfrågan eller öppna ditt kundkonto, och du kan inte slutföra din beställning, skicka din kontaktförfrågan eller öppna ditt kundkonto utan att tillhandahålla denna information. De uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Vi använder de uppgifter som du tillhandahåller för att behandla dina beställningar och svara på dina förfrågningar i enlighet med art. 6 (1) 1 lit. b GDPR. Efter avslutad avtalshantering eller radering av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att begränsas för vidare behandling och raderas efter utgången av den lagringsperiod som krävs enligt skatte- och handelslagstiftning, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda dina uppgifter för andra ändamål som är lagligen tillåtna och som vi informerar dig om i denna sekretesspolicy. Du kan när som helst radera ditt kundkonto. För detta ändamål kan du antingen skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs nedan eller genom att använda den funktion som tillhandahålls för detta ändamål i kundkontot.

3. Överföring av uppgifter

I syfte att fullgöra avtalet enligt art. 6 (1) 1 lit. b GDPR vidarebefordrar vi dina uppgifter till det fraktföretag som har i uppdrag att leverera de beställda varorna, i den utsträckning det är nödvändigt för leverans av beställda varor. Beroende på vilken betaltjänstleverantör du har valt under beställningsprocessen vidarebefordrar vi de betalningsuppgifter som samlats in för detta ändamål till den bank som har uppdraget att genomföra betalningen och, om tillämpligt, till den betaltjänstleverantör som vi har uppdragit, eller till den valda betaltjänsten. I vissa fall samlar de utvalda betaltjänstleverantörerna också in dessa uppgifter själva om du skapar ett konto där. I sådana fall måste du logga in hos betaltjänstleverantören med dina åtkomstuppgifter under beställningsprocessen. I detta avseende gäller sekretesspolicyn för respektive betaltjänstleverantör.
Ibland lämnar vi ut vissa uppgifter (namn och adress) i enlighet med art. 6 (1) 1 lit. a GDPR, skäl 47, till noggrant utvalda företag vars produkter kan vara av intresse för dig. Om du inte vill få ytterligare reklam från dessa företag kan du när som helst invända mot detta.

4. Nyhetsbrev via e-post och postreklam

E-postreklam med registrering för nyhetsbrev

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer vi att använda de uppgifter som krävs eller tillhandahålls separat av dig för att skicka dig vårt nyhetsbrev via e-post baserat på ditt samtycke enligt Art. 6 (1) 1 lit a GDPR.

Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs nedan via en länk som tillhandahålls för detta ändamål i nyhetsbrevet. Efter avregistreringen raderar vi din e-postadress, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att ytterligare använda dina personuppgifter för andra ändamål som är lagligt tillåtna och om vilka vi informerar dig i denna sekretesspolicy.

E-postreklam utan registrering av nyhetsbrev och din rätt att invända

Om vi får din e-postadress i samband med försäljning av en produkt eller tjänst och du inte har invänt mot detta, förbehåller vi oss rätten att i enlighet med §7 (3) i den tyska lagen mot illojal konkurrens (UWG) regelbundet skicka e-posterbjudanden till dig om liknande produkter, till exempel de som redan köpts, från vårt sortiment. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i att marknadsföra våra produkter till kunder.
Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs nedan eller via en länk som tillhandahålls för detta ändamål i e-postmeddelandet, utan att det uppstår några kostnader utöver den grundläggande kostnaden för överföring enligt de grundläggande priserna.

Nyhetsbrevet skickas som en del av behandlingen på våra vägnar av en tjänsteleverantör till vilken vi vidarebefordrar din e-postadress för detta ändamål.

Denna tjänsteleverantör är belägen i ett land i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Postreklam och din rätt att invända

Dessutom förbehåller vi oss rätten att använda ditt för- och efternamn samt din postadress för våra egna reklamändamål, t.ex. för att skicka intressanta erbjudanden och information om våra produkter till dig via post. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen att marknadsföra våra produkter till kunder i enlighet med Art. 6 (1) 1 lit. f GDPR.

Reklamutskicken tillhandahålls som en del av behandlingen för vår räkning av en tjänsteleverantör till vilken vi vidarebefordrar dina uppgifter för detta ändamål.

Du kan när som helst invända mot lagring och användning av dina uppgifter för dessa ändamål genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs nedan.

5. Användning av uppgifter i betalningstransaktioner

Kreditprövning

Om vi gör förskottsbetalningar, t.ex. för köp på faktura, är det nödvändigt att inhämta identitets- och kreditupplysningar från specialiserade tjänsteleverantörer (kreditupplysningsföretag) för att ingå avtalet i enlighet med art. 22 (2) lit. a GDPR. För detta ändamål överför vi dina personuppgifter som krävs för en kreditkontroll till följande företag:

informa Solutions GmbH
Rheinstraße 99
76532 Baden-Baden, Tyskland

oder

WID Wirtschafts-Informations-Dienst GmbH
Schwägrichenstr. 3
04107 Leipzig, Tyskland

Lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter, friheter och legitima intressen kommer att övervägas. Du kan framföra din ståndpunkt genom att kontakta det kontaktalternativ som beskrivs nedan och bestrida beslutet. Efter avslutad behandling av avtalet kommer dina uppgifter att raderas för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda dina uppgifter för andra ändamål som är lagligt tillåtna och som vi informerar dig om i denna sekretesspolicy.

6. Integrering av Trusted Shops Trustbadge

För att visa vår Trusted Shops-kvalitetsstämpel och erbjuda Trusted Shops medlemskap för köpare efter beställning, är Trusted Shops Trustbadge integrerad på denna webbplats.

Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i optimal marknadsföring av vårt erbjudande baserat på en intresseavvägning enligt Art. 6 (1) 1 lit. f GDPR. Trustbadge och de annonserade tjänsterna erbjuds av Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Tyskland.

När Trustbadge anropas lagrar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som också innehåller t.ex. din IP-adress, datum och tid för anropet, den överförda datavolymen och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar anropet. Dessa åtkomstdata utvärderas inte och raderas automatiskt senast sju dagar efter att ditt besök på webbplatsen har avslutats.

Ytterligare personuppgifter kommer endast att överföras till Trusted Shops GmbH om du har gett ditt samtycke, har beslutat att använda Trusted Shops produkter efter att ha slutfört en beställning eller redan har registrerat dig för användning. I detta fall gäller det avtal som ingåtts mellan dig och Trusted Shops.

7. Cookies och webbanalys

För att göra ditt besök på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner, för att visa lämpliga produkter eller för marknadsundersökningar, använder vi så kallade cookies på olika sidor. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med Art. 6 (1) 1 lit. f GDPR. Cookies är små textfiler som automatiskt lagras på din slutenhet. Vissa av de cookies som vi använder raderas efter avslutad webbläsarsession, dvs. efter att du stängt din webbläsare (s.k. sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din enhet och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanenta cookies). Du kan se lagringstiden i cookieinställningarna i din webbläsare. Du kan konfigurera din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och bestämma individuellt om du vill acceptera dem eller utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet. Varje webbläsare skiljer sig åt i hur den hanterar cookie-inställningarna. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, där det förklaras hur du ändrar dina cookie-inställningar. Du hittar dessa för respektive webbläsare på följande länkar:

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

Användning av Google (Universal) Analytics för webbanalys

Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics för webbplatsanalys, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC (www.google.de). Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande enligt Art. 6 (1) 1 lit. f GDPR. Google (Universal) Analytics använder metoder som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen, t.ex. cookies. Den automatiskt insamlade informationen om din användning av denna webbplats överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där. Genom att aktivera IP-anonymisering på denna webbplats kommer din IP-adress att förkortas före överföring inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. Den anonymiserade IP-adressen som överförs till din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data. Efter syftet och slutet av användningen av Google Analytics av oss kommer de uppgifter som samlats in i detta sammanhang att raderas.

Google LLC har sitt huvudkontor i USA och är certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan ses här. På grundval av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt en adekvat nivå av dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Du kan förhindra att de uppgifter som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) överförs till Google och att Google bearbetar dessa uppgifter genom att ladda ner och installera det webbläsarplugin som finns tillgängligt under följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Som ett alternativ till webbläsarinsticksprogrammet kan du klicka på den här länken för att förhindra att Google Analytics samlar in data på denna webbplats i framtiden. En opt-out-cookie lagras på din slutenhet. Om du raderar dina cookies måste du klicka på länken igen.

Du kan se och redigera dina aktuella cookie-inställningar här.

8. Marknadsföring online

Google AdWords Remarketing

Vi använder Google AdWords för att annonsera denna webbplats i Googles sökresultat och på tredje parts webbplatser. För att göra detta, när du besöker vår webbplats, ställs en Remarketing Cookie in av Google, som automatiskt använder ett pseudonymt cookie-ID och baserat på de sidor du besöker, möjliggör intressebaserad reklam. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i optimal marknadsföring av vår webbplats enligt Art. 6 (1) 1 lit. f GDPR. När Google AdWords Remarketing inte längre används av oss kommer de uppgifter som samlats in i detta sammanhang att raderas.

Dessutom kommer ytterligare databehandling endast att ske om du har samtyckt till att Google länkar din webbläsarhistorik för webb och app till ditt Google-konto och använder information från ditt Google-konto för att anpassa annonser som du ser på webben. I detta fall, om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats, kommer Google att använda dina uppgifter tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing över flera enheter. Google länkar tillfälligt dina personuppgifter till Google Analytics-data för att skapa målgrupper.

Google AdWords Remarketing erbjuds av Google LLC (www.google.com). Google LLC har sitt huvudkontor i USA och är certifierat enligt EU-US-Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan ses här. På grundval av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt en adekvat nivå av dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Du kan avaktivera remarketing-cookien via den här länken. Dessutom kan du få information från Digital Advertising Alliance om inställningen av cookies och konfigurera dina preferenser i enlighet med detta.

9. Kontaktalternativ och dina rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter:

 • I enlighet med Art. 15 GDPR, rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss i den utsträckning som anges där;
 • I enlighet med art. 16 GDPR, rätten att kräva omedelbar korrigering av felaktiga eller komplettering av dina personuppgifter som lagras av oss;
 • I enlighet med Art. 17 GDPR, rätten att kräva radering av dina personuppgifter som lagras av oss, med undantag för ytterligare behandling
  - för att utöva rätten till yttrandefrihet och information;
  - för att uppfylla en rättslig förpliktelse;
  - av skäl som rör allmänintresset, eller
  - för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
 • I enlighet med Art. 18 GDPR, rätten att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i den utsträckning
  - du bestrider uppgifternas korrekthet;
  - behandlingen är olaglig, men du vägrar att radera den;
  - vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller
  - du har lämnat in en invändning mot behandlingen i enlighet med Art. 21 I GDPR;
 • I enlighet med art. 20 GDPR, rätten att få dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan ansvarig part;
 • I enlighet med art. 77, rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. I regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostadsort eller arbetsplats eller på vårt företags huvudkontor för detta ändamål.

ör frågor om insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter, för information, korrigering, blockering eller radering av data, samt återkallande av beviljat samtycke eller invändning mot en viss användning av data, vänligen kontakta:

ars mundi
Edition Max Büchner GmbH
Marc Marschner
Bödekerstraße 13
30161 Hannover, Tyskland

datenschutzbeauftragter@arsmundi.de


Rätt till invändning

I den mån vi behandlar personuppgifter enligt ovan för att skydda våra legitima intressen, som råder i samband med en intresseavvägning, kan du invända mot denna behandling med verkan för framtiden. Om behandlingen sker för direkt marknadsföring kan du när som helst utöva denna rätt enligt beskrivningen ovan. Om behandlingen sker för andra ändamål har du endast rätt att göra invändningar om det finns skäl som hänför sig till din särskilda situation.

När du har utnyttjat din rätt att göra invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Detta gäller inte om behandlingen sker i direktmarknadsföringssyfte. I så fall kommer vi inte att behandla dina personuppgifter ytterligare för detta ändamål.