Avtryck

ars mundi
Edition Max Büchner GmbH
Bödekerstraße 13
30161 Hannover
Tyskland

Telefon: +49 (0)511 348 43 22
Fax: +49 (0)511 348 43 58
e-post service@arsmundi.de

Verkställande direktör: Dr. oec. HSG Max-Georg Büchner
Amtsgericht Hannover, HRB 50311
Momsregistreringsnummer: DE 206 564 762

Tvistlösning online enligt art. 14 (1) ODR-förordningen: Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS), som du hittar online på https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Vi strävar efter att lösa eventuella meningsskiljaktigheter som uppstår till följd av vårt avtal med kunden i godo. Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i något tvistlösningsförfarande inför ett konsumenttvistlösningsorgan.

Upphovsrätt

© 2000-2023, ars mundi Edition Max Büchner GmbH förbehåller sig all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i samband med bilder och texter. Du får inte kopiera, reproducera eller använda någon text eller illustration för något annat ändamål än shopping på denna webbplats.

Det är inte tillåtet att rama in denna webbplats på någon annan webbplats.