Allmänna bestämmelser och villkor

1 Tillämpningsområde

(1) Följande allmänna villkor ("AGB") reglerar avtalsförhållandet mellan ars mundi Edition Max Büchner GmbH (nedan: "vi") och konsumenter som köper varor i vår butik.

2 Ingående av avtal

(1) All information om produkter, produktegenskaper och priser är med förbehåll för fel. Våra erbjudanden kan komma att ändras.
(2) När du har lagt din beställning kommer vi endast att bekräfta mottagandet av din beställning. Du är skyldig att informera oss om eventuella avvikelser mellan denna bekräftelse och din beställning.
(3) Avtalet accepteras av oss först vid leverans av varorna.
(4) De priser som gäller vid tidpunkten för beställningen ska tillämpas. Giltighetstiden för våra begränsade erbjudanden hittar du där de visas i butiken. Trots noggrann lagerhantering kan det hända att en kampanjvara tar slut tidigare än beräknat. Vi garanterar därför inte leverans. Följande gäller: Endast så långt lagret räcker.


3 Ångerrätt

(1) Införande av ångerrätt:
Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportören, har eller har tagit det sista godset i besittning. För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (ars mundi Edition Max Büchner GmbH, Bödekerstraße 13, 30161 Hannover, Tyskland, telefon +49 511 34843-22, fax +49 511 34843-58, service@arsmundi.de) genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda det bifogade formuläret för utövande av ångerrätten, men det är inte obligatoriskt. För att ångerfristen ska löpa ut är det tillräckligt att du skickar meddelandet om utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.
(2) Konsekvenser av frånträde:
Om du frånträder detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som uppstår till följd av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi mottog meddelandet om ditt frånträde av detta avtal. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du använde för den ursprungliga transaktionen om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras avgifter för denna återbetalning. Du måste returnera eller överlämna varorna till ars mundi Edition Max Büchner GmbH, Sydney Garden 7, D-30539 Hannover, utan onödigt dröjsmål och under inga omständigheter senare än 14 dagar från den dag då du meddelar oss att du frånträder detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan perioden på 14 dagar har löpt ut. Vi står för kostnaderna för att returnera varorna. Du är endast ansvarig för eventuellt minskat värde på varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.
Slut på avbeställningsreglerna

Uteslutning/upphörande av ångerrätten
Enligt § 312g (2) mening 1 i den tyska civillagen (BGB) gäller ångerrätten inte för avtal om leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt val eller fastställande av konsumenten är avgörande eller som är tydligt anpassade till konsumentens personliga behov, och den upphör i förtid för avtal om leverans av förseglade varor som inte är lämpliga för retur på grund av hälsoskydd eller hygien om deras försegling har tagits bort efter leveransen.

Här hittar du ett exempel på ångerblankett i PDF-format...


4 Leverans / Porto

(1) Information om leveranstid finns på respektive produkts detaljsidor. Vi kommer att informera dig i händelse av leveransförseningar.
(2) Högkvalitativa konstföremål skapas inte i löpande band eller massproduktion. Du kan förvänta dig noggrant utvald kvalitet från oss. Av denna anledning ber vi om din förståelse för olika leveranstider som kan uppstå för vissa produkter på grund av komplexa tillverkningsprocesser.
(3) Vi debiterar 7,95 € (14,80 € för bilder) för porto, förpackning och försäkring för försändelser inom Tyskland.
För leveranser med DHL Express inom Tyskland debiterar vi 19,80 € (leverans nästa dag endast vid beställningar före kl. 12 CET och endast om du anger ditt telefonnummer).

Fraktkostnader för leveranser utanför Tyskland:

Österrike
Fraktkostnader 9,80 EUR / bilder 19,80 EUR

Nederländerna
Fraktkostnader 9,80 EUR / bilder 19,80 EUR

Frankrike
Fraktkostnader 10,80 EUR / bilder 19,80 EUR

Luxemburg
Fraktkostnader 9,80 EUR / bilder 19,80 EUR

Belgien
Fraktkostnader 9,80 EUR / bilder 19,80 EUR

Frankrike
Fraktkostnader 9,80 EUR / bilder 19,80 EUR

Danmark
Fraktkostnader 11,80 EUR / bilder 19,80 EUR

Sverige
Fraktkostnader 16,80 EUR / bilder 24,80 EUR

Spanien
Fraktkostnader 10,80 EUR / bilder 24,80 EU

Schweiz
Fraktkostnader 20,00 EUR / bilder 29,80 EU

För leveranser till andra EU-länder (exklusive öar) debiterar vi 35,00 EUR.
För leveranser till länder utanför EU och till öar i andra EU-länder är fraktkostnaden 95,00 EUR.

 €.
(4) Tull- eller importavgifter för leveranser av varor utanför Tyskland:
Vårt företag har ingen kontroll över de avgifter som tas ut av mottagarländerna och kan inte förutsäga vad de kan vara. Tullbestämmelserna i mottagarländerna är inte standardiserade och kan variera. Om du behöver mer detaljerad information, vänligen kontakta ditt lokala tullkontor som ansvarar för din region. Observera att du måste följa gällande lokala bestämmelser när du importerar varor.
(5) Importkrav för Schweiz och Liechtenstein
Observera att vid leveranser till Schweiz och Liechtenstein kan importavgifter, såsom tullavgifter och moms, tillkomma. Om du har några frågor om storleken på dessa tullar eller importprocessen, vänligen kontakta de schweiziska federala myndigheterna.

5 Betalningsvillkor och förbehåll för äganderätt

(1) Du kan betala för dina beställda varor med kreditkort (American Express / MasterCard / Visa) eller faktura. Leverans mot förskottsbetalning reserverad.
(2) Vid betalning mot faktura förfaller beloppet till betalning 14 dagar efter leverans.
(3) Alla våra priser som anges i butiken inkluderar den aktuella tyska lagstadgade mervärdesskatten. Vid export av varor till länder utanför EU utgår ingen moms.
Observera att vissa av de erbjudna produkterna är föremål för differentierad beskattning enligt §25 UStG.
Mervärdesskatten som ingår i inköpspriset kan inte anges separat på fakturan för differentierat beskattade varor.
(4) De levererade varorna förblir vår egendom fram till dess att den i avtalet överenskomna betalningen har mottagits i sin helhet.
(5) Om du är i dröjsmål med betalningen har vi rätt att kräva dröjsmålsränta.

6 Garanti och ansvar

(1) Garantin tillhandahålls i enlighet med lagstadgade bestämmelser, varigenom vi i händelse av ett fel i varorna, efter ditt val, antingen kommer att tillhandahålla efterföljande prestanda genom att leverera ersättningsvaror eller reparera varorna. Om reparationen misslyckas eller om de utbytta varorna också är defekta, kan du returnera varorna och få återbetalning av hela inköpspriset eller behålla varorna och minska inköpspriset. För information om eventuella tillverkargarantier, se den detaljerade produktsidan.

7 Övrigt

(1) Alla bilder är skyddade av upphovsrätt. Det är i synnerhet inte tillåtet att kopiera, redigera, skriva ut eller publicera dessa bilder. Överträdelser kommer att beivras enligt straff- och civilrättslig lagstiftning.
(2) För den registrerade näringsidkaren och varuleveranser till utlandet är Hannover behörig domstol. Detta gäller om avtalspartnern inte har någon allmän domstols behörighet inom EU. Tysk lag ska tillämpas.
(3) Om en enskild bestämmelse i avtalet, inklusive dessa allmänna villkor, är eller blir helt eller delvis ineffektiv, eller om avtalet innehåller ett kryphål, ska effektiviteten hos de återstående bestämmelserna eller delar av sådana bestämmelser förbli opåverkade.
(4) Vi sparar din beställningsinformation. Om du förlorar dina dokument som rör dina beställningar, vänligen kontakta oss via e-post, fax eller telefon. Vi skickar gärna en kopia av dina beställningsuppgifter.
(5) Tvistlösning online enligt art. 14 (1) ODR-förordningen: Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS), som du hittar online på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Vi strävar efter att lösa eventuella meningsskiljaktigheter som uppstår på grund av vårt avtal med kunden i godo. Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i något tvistlösningsförfarande inför ett konsumenttvistlösningsorgan.

8 Leverantör

ars mundi Edition Max Büchner GmbH
Bödekerstraße 13
30161 Hannover
Tyskland
Telefon: +49 (0)511 348 43 22 (tillgänglig 24 timmar om dygnet)
Fax: +49 (0)511 348 43 58
Verkställande direktör: Dr. oec. HSG Max-Georg Büchner
Amtsgericht Hannover, HRB 50311 Momsregistreringsnummer: DE 206 564 762