Informatie over de batterijwet in Duitsland

Aangezien onze zendingen batterijen en oplaadbare accu's kunnen bevatten, zijn wij volgens de Duitse Batterijwet (BattG) verplicht om u over het volgende te informeren:


Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. U bent wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en oplaadbare batterijen in te leveren.


Gebruikte batterijen kunnen schadelijke stoffen bevatten die het milieu of uw gezondheid kunnen schaden als ze niet op de juiste manier worden opgeslagen of weggegooid. Batterijen bevatten echter ook belangrijke grondstoffen zoals ijzer, zink, mangaan of nikkel en kunnen worden gerecycled. U kunt de batterijen na gebruik bij ons inleveren of gratis inleveren in de directe omgeving (bijv. bij detailhandelaren of gemeentelijke inzamelpunten of bij ons verzendmagazijn). Het inleveren van batterijen bij verkooppunten is beperkt tot de hoeveelheden die gebruikelijk zijn voor eindgebruikers, en tot de gebruikte batterijen die de distributeur als nieuwe batterijen in zijn assortiment heeft of heeft gehad.

Het bord met de doorgekruiste vuilnisbak betekent dat u batterijen en oplaadbare batterijen niet bij het huisvuil mag doen.

Onder dit symbool vindt u ook de volgende symbolen met de volgende betek:
Pb: Batterij bevat lood
Cd: Batterij bevat cadmium
Hg: Batterij bevat kwik

@ToDo Alternativtext