Information om batteriloven i Tyskland

Da vores leverancer kan indeholde batterier og genopladelige batterier, er vi i henhold til den tyske batterilov (Batteriegesetz/BattG) forpligtet til at informere dig om følgende:


Batterier og genopladelige batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald; du er lovmæssigt forpligtet til at returnere brugte batterier og genopladelige batterier.


Brugte batterier kan indeholde farlige stoffer, der kan skade miljøet eller dit helbred, hvis de ikke opbevares eller bortskaffes korrekt. Men batterier indeholder også råmaterialer som jern, zink, mangan eller nikkel og kan genanvendes. Efter brug kan du enten returnere batterierne til os eller returnere dem gratis til indsamlingssteder i nærheden (f.eks. butikker eller lokale indsamlingssteder eller vores ekspeditionslager). Returnering af batterier til detailforretninger er begrænset til normale mængder til slutbrugere og til de batterier, som distributøren fører eller har ført som nye batterier i sit produktsortiment.

Symbolet med en overstreget skraldespand angiver, at batterier og akkumulatorer ikke må smides ud sammen med husholdningsaffaldet.

Under dette symbol finder du desuden følgende symboler med betydning:
Pb: Batteriet indeholder bly
Cd: Batteriet indeholder cadmium
Hg: Batteri indeholder kviksølv