Porträt des Künstlers Ernst Ludwig Kirchner

Ernst Ludwig Kirchner

1880-1938

Ernst Ludwig Kirchner was een van de oprichters van de kunstenaarsgroep "Brücke". Hij is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het expressionisme. Zijn oeuvre omvat ongeveer 30.000 schilderijen, tekeningen, schetsen en sculpturen.

Wanneer iemands angst buitensporig wordt en zijn levensdoel niet alleen wordt bedreigd maar hem ook wordt ontnomen, ziet hij vaak maar één uitweg: de zelfverkozen dood. Dit is wat Ernst Ludwig Kirchner overkwam, toen hij op 15 juni 1938 nabij Davos met een pistoolschot een einde aan zijn leven maakte. Daarvoor had hij echter uit angst voor de invasie van Duitse troepen zijn drukblokken en de meeste van zijn sculpturen vernietigd.

Hij werd geboren in Aschaffenburg op 6 mei 1880 en woonde sinds 13 oktober 1918 in Zwitserland. Na herhaaldelijke verblijven in sanatoria in Duitsland verwezen zijn vrienden hem wegens ernstige depressies en drugsgebruik naar de arts Ludwig Spengler in Davos.

De Eerste Wereldoorlog, waarvoor Kirchner zich "vrijwillig onvrijwillig" aanmeldde, wekte voor het eerst zijn angsttoestanden op. Zijn "Zelfportret als soldaat" uit 1915 was een bijzondere getuigenis van deze innerlijke gemoedstoestand.

Kirchner was een schilder die altijd zijn directe omgeving reproduceerde in olieverf, houtsneden, etsen en ook beeldhouwwerk. Zijn werk kent dus verschillende fasen. Als medeoprichter van de kunstenaarsvereniging "Brücke" in 1905 vertegenwoordigde hij een sterk kleurrijke en expressieve schilderstijl, waarvan de thema's vooral de zogenaamde "kwartiernaakten" en stadsgezichten van Dresden en Berlijn zijn. Met de "ontdekking" van de openluchtschilderkunst verhuisden de naakten van het atelier naar de openlucht: in 1904 naar de meren van Moritzburg, vanaf 1908 naar Fehmarn.

Na de opheffing van de "Brücke" in 1913 koos Kirchner vervolgens Berlijnse straattaferelen als nieuw motief, waarbij hij het milieu van de cocottes met harde streken en zwarte contouren weergaf. De paradijselijke landschapsschilderkunst maakte zo lange tijd plaats voor een kritische kijk op de randgroepen van de samenleving.

Pas in Zwitserland vond hij weer innerlijke rust en evenwicht. De Zwitserse schilderijen uit de jaren 20 boeien door hun kleurenharmonie en vloeiende vormen.

Naast schilderen en grafiek legde de kunstenaar, die in een alpenhut woonde, zich ook toe op beeldhouwen. De machtsovername door de nationaalsocialisten en de belastering van 639 van zijn werken als "ontaarde kunst" voedden echter opnieuw de angsten van de gevoelige kunstenaar en brachten hem tot de ondergang.

Filter
Gevonden: 20