Karl Hagemeister

1848-1933

Karl Hagemeister betragtes som en af de vigtigste landskabsmalere i Tyskland omkring 1900 og er sammen med kunstnere som Max Liebermann, Lovis Corinth og Max Slevogt en af de mest indflydelsesrige tyske impressionister.

Hagemeister fandt inspiration i den region, hvor han tilbragte hele sit liv: Havellandskabet med dets mange vandområder og vidtstrakte våde enge fostrede en dyb følelse af naturen, som er tydelig i hans værker.

Filter