Karsten Kusch

Karsten Kusch, født i 1972, var tidligere elev hos professor Klaus Fußmann og er en af de unge realister på den berlinske scene. Hans malerier og grafiske værker beskæftiger sig med byrum og maritime steder. Kunstneren var "Ø-maler 2011" i Sylts kunstforening. Under flere ophold på øen skabte han talrige værker inden for maleri og grafik.