Peder Mork Mönsted

1859-1941

Den danske landskabsmaler Peder Mork Mönsted rejste rundt i Europa og skabte et omfattende værk af varierede naturindtryk. Han vendte gentagne gange tilbage til sit skandinaviske hjemland, hvor han for det meste malede øde, uspolerede flod- og skovlandskaber. Mönsted var tydeligt påvirket af impressionismen, og hans værker kan næppe kategoriseres inden for tidens akademiske landskabsmaleri.

Den skandinaviske genre oplevede en renæssance i slutningen af forrige århundrede, hvilket også førte til, at Mönsted blev genopdaget. Han blev blandt andet vist på udstillingen "Light of the North" i Frankfurt am Main og Stockholm i 1995. Hans værker samles over hele verden, med en præference for de angelsaksiske lande med deres store tradition for stemningsfulde landskabsskildringer.

Mönsted var en ivrig iagttager af vandoverflader og de refleksioner, der er indlejret i omgivelserne. Han tog endda ud på en båd og malede fra vandet for at have et helt uhindret udsyn.