Heinrich Nauen

1880-1940

Før Første Verdenskrig tilhørte Heinrich Nauen kredsen af "rhinsk ekspressionisme", en gruppe malere, som August Macke samlede omkring sig (og som han også gav navn til i forbindelse med en berømt udstilling). Medlemmerne havde ikke en fælles stil; deres samhørighed var primært bestemt af deres nærhed til Frankrig og deres fælles interesse for kunstbevægelserne der. Berømte kunstnere som Franz Marc, Heinrich Campendonk og i en periode endda Max Ernst var blandt dem.

I 1921 blev Nauen professor ved kunstakademiet i Düsseldorf og underviste sammen med Otto Dix og Paul Klee. Men i 1937 blev hans arbejde stemplet som "degenereret" af nationalsocialisterne, og han døde tre år senere.

Nauen tilbragte sine lykkeligste og kunstnerisk mest produktive år sammen med sin kone på Schloss Dilborn nær Brüggen fra 1911 til 1931. En dybt bekræftende holdning til livet kan ses i hans værker fra denne periode. Slottet og slotsparken forsynede ham gang på gang med nye motiver.

Filter