Piero Dorazio

1927-2005

Piero Dorazio blev født i Rom i 1927 og anses for at være en af de største italienske malere i anden halvdel af det 20. århundrede og en vigtig pioner inden for abstraktion. Dorazio tilhørte den indflydelsesrige italienske kunstnersammenslutning Movimento per l'arte concreta - Bevægelsen for konkret kunst, der, som navnet antyder, var dedikeret til at manifestere abstrakt-konkret kunst for at modvirke spredningen af det uformelle maleri.

Dorazios abstrakte, ikke-repræsentative billedverden kommer til udtryk i den konstante brug af rene, ublandede primærfarver, som kunstneren kombinerer med horisontale, vertikale og diagonale linjer, felter og overflader for at skabe en konstruktivistisk-lignende struktur. Kunstneren skaber flerfarvede geometriske kompositioner, som på trods af deres strenge formalisering skaber en munter atmosfære. Dorazios værker kan forstås som portaler til en middelhavsverden og dens unikke lys, som beskueren kan træde ind i, så snart de har overgivet sig til værkernes levende, flimrende atmosfære.

Filter