Lothar Guderian

Arbejdet med pap og udforskningen af tredimensionalitet står i centrum for den tyske kunstner Lothar Guderians (*1939) arbejde. De håndlavede udklip danner tilsammen et komplekst mønster, som gennem lagdeling bliver til en filigran 3D-collage.

Guderians monokrome billede er kendetegnet ved en grafisk let udtryksform og en kvalitet, der kan sammenlignes med Jan Schoonhovens relieffer eller Günther Ueckers prægede tryk. Nogle gange vandret og lodret, nogle gange diagonalt, vævet sammen i en bevidst og æterisk orden - kunstnerens variationer er uendelige. Hans søgen efter en klar form, efter harmoni og æstetik står over dem alle. Guderians værker er en sand opdagelse!

Filter