Lothar Guderian

Att arbeta med kartong och utforska tredimensionalitet står i centrum för den tyske konstnären Lothar Guderians (*1939) arbete. De handgjorda utskärningarna bildar tillsammans ett komplext mönster, som genom skiktning blir till ett filigranartat 3D-collage.

Guderians monokroma bild kännetecknas av ett grafiskt lätt uttryck och en kvalitet som kan jämföras med Jan Schoonhovens reliefer eller Günther Ueckers präglade tryck. Ibland horisontellt och vertikalt, ibland diagonalt, sammanvävt i en avsiktlig och eterisk ordning - konstnärens variationer är oändliga. Hans sökande efter en tydlig form, efter harmoni och estetik står över dem alla. Guderians verk är en verklig upptäckt!

Filter