Gerd Bannuscher

Ett ögonblick av evighet, det är den tidsperiod som den nordtyske målaren Gerd Bannuscher fångar i sina genomarbetade målningar. Han närmar sig tingens väsen med fina streck, som om det finns mer i dem än den synliga verkligheten. Som om det finns ett budskap dolt i bilden.

Motivens hyperrealistiska närvaro förstärks på ett outplånligt sätt av Bannuschers tekniska precision. Svala, skimrande färger med en lätt metallisk ton smälter samman med de fint nyanserade linjerna. Kontrasten mellan ljust och mörkt och de många berättande detaljerna understryker allt. I alla sina verk skapar Bannuscher en speciell, stillsam dramatik som tydligt vädjar till vårt känslomässiga djup.

Konstnären, som bor i Eichede (Schleswig-Holstein), ser sina verk inte bara som estetiska, utan också som en politisk, social livssyn som skapar en medvetenhet om skönheten och sårbarheten hos vår planet.

Förutom ett stort antal utställningar i Tyskland och utomlands har Bannuscher arbetat för Sultanatet Oman sedan 2003.