Alexander Calder

1898-1975, US-amerikansk skulptör, grafiker, uppfinnare av mobilen

Alexander Calder var en av den klassiska modernismens mest inflytelserika konstnärer och blev världsberömd framför allt för sina "mobiler" och "stabiler". Han hävdade att han skapade "Mondrians som rör sig".

Hans konstnärskap kännetecknas av glädje, lätthet och humor. I sitt arbete inspirerades han av vänner som Hans Arp och Marcel Duchamps. Han var också en övertygande grafiker. Han var särskilt intresserad av att leka fritt med former och färger. Hans upptagenhet med dynamik och geometri i sina skulpturer och mobiler fick på så sätt sin motsvarighet på bildplanet.