Jürgen Götze

*1964, porslinsmodellör och "sculpteur"

Skulptören Jürgen Götze föddes 1964 i Coburg och föredrar att kalla sig "sculpteur" snarare än skulptör. Under 15 år arbetade han som modellör för en av Tysklands ledande porslinstillverkare. Dessutom skapade han många verk baserade på sin egen design, inspirerad av studier av expressionism och jugendstil.

Sedan 1999 arbetar Götze som frilans i sin egen verkstad i Moggenbrunn. I april 2006 gjorde den bayerska televisionen ett reportage från konstnärens ateljé i serien "Fascination Art". Jürgen Götze ställer ut sina verk i Tyskland och utomlands, bland annat på ART Innsbruck 2013.

Konstnären är särskilt inriktad på figurativ skulptur. Hans verk, som inspirerats av hans utforskande av naturliga former, kännetecknas av en betoning på expansiva former i tydliga linjer.

Den kvinnliga naken, som konstnären möter i spänningsfältet mellan abstraktion och erotik, är en "högsta disciplin" för skulptörer. Det finns många föregångare från antiken till idag. Att arbeta med ämnet i sin egen stil är en stor utmaning. Jürgen Götze antar den; å ena sidan står han inför den långa traditionen, men å andra sidan orienterar han sig mot modernismens uttrycksformer som har präglat honom som konstnär. Resultatet är en uttrycksfull skildring av den moderna, självsäkra kvinnan.