Ando Hiroshige

1797-1858

Vid sidan av Hokusai anses Ando Hiroshige (även: Utagawa Hiroshige) vara den mest betydande färgsnidaren under sin tid. Han var utan tvekan den mest framgångsrike: efter publiceringen av hans "53 Stations of Tokaido" (1833-1834) blev han känd praktiskt taget över en natt, hans välkomponerade, detaljerade landskapsmålningar förblev så populära fram till slutet av hans liv att han ofta uppnådde femsiffriga upplagor. Under sin livstid hyllades han som en "Meishoeshi" (mästare på att skildra berömda platser) och det var inte minst hans verk som banade väg för japansk träsnittskonst i Europa, framför allt "100 Views of Famous Places in Edo" (Tokyo), som han skapade under de sista åren av sitt liv. Van Gogh var entusiastisk över dem och gjorde till och med kopior.