Janina Lamberty

Skulptören, målaren och grafikern Janina Lamberty hämtar sin inspiration från livets mångfald. Hon tar in en mängd olika impulser i sina verk, t.ex. från konsthistoria, filosofi och naturvetenskap, men också från natur och musik. Hennes intryck och tankar tar form som abstrakta former och strukturer i hennes objekt.

Janina Lamberty, född 1961 i Ratibor, Polen, bor och arbetar nu som konstnär och designer i Düsseldorf och Barcelona. Hon har regelbundet visat sina verk i solo- och grupputställningar i hela Europa i över 20 år.