Leochares

Leochares är vid sidan av Praxiteles den viktigaste grekiska skulptören under den senklassiska perioden. Han levde på 400-talet f.Kr. och kom troligen från Aten. Plinius daterar hans skapelseperiod till mellan 370 och 320. Eftersom man vet så lite om hans liv och arbete kan hans verk endast rekonstrueras utifrån kopior.

Skulptörens medverkan i den skulpturala utsmyckningen av Mausoleet i Halikarnassos omkring år 350 verkar dock vara säkerställd. Enligt Plinius ska han ha gjort panelerna med amazonerna i stridsfrisen. Tillskrivningen av modellerna för "Apollo från Belvedere" och dess motsvarighet, "Artemis från Versailles", är dock fortfarande kontroversiell.

Den grekiske skulptörens stora berömmelse bland sina samtida var framför allt baserad på hans porträtt och bilder av gudarna. Före 338 f.Kr. fick han t.ex. i uppdrag att avbilda Filip II av Makedoniens kungafamilj som ett familjeporträtt i Philippeion i Olympia. Han avbildade också sin son Alexander i ytterligare porträttbyster. Ett av Leochares mest berömda verk under romartiden var statyn av Ganymedes som rånas av örnen.

De skulpturala verken kännetecknas av sina smäckra proportioner och expansiva rörelser. Om tillskrivningarna är korrekta uppvisade han en för sin tid ovanlig gruppdynamik i de flerfiguriga scenerna och den dekorativa ytfyllningen. Hans verk står därmed på tröskeln mellan den klassiska konsten från 500-talet f.Kr. och hellenismen.