Man Ray

1890-1976

Man Ray föddes som Emanuel Radinsky, son till en judisk skräddare som hade emigrerat från Ryssland. Han började måla vid 5 års ålder och hade sin första separatutställning vid 25 års ålder. Tillsammans med Marcel Duchamp grundade Man Ray Dada-rörelsen i New York. Han reste till Paris 1921. När surrealismen utvecklades ur dadaismen 1924 var Man Ray också en av dess medgrundare och deltog i den surrealistiska utställningen.

Han var den moderna fotografins grundare, målare och skulptör, gjorde avantgardefilmer och skapade collage, tryck, teckningar och lyriska verk. År 1961 tilldelades han guldmedaljen vid Venedigbiennalen.

Hans verk kännetecknas av det irrationella och det inkongruenta, som också tar sikte på det erotiska och det skandalösa. "Jakten på frihet och jakten på njutning - det säger allt om min konst".

Filter