WP Eberhard Eggers

1939-2004

WP Eberhard Eggers, der var hjemmehørende i Tyskland, Frankrig og USA, er internationalt anerkendt som maler, skulptør og kosmopolit og er en af den fantastiske realismes vigtigste mestre.

Eggers' værker kombinerer et klassicistisk, rationelt formsprog med en kalligrafi af legende, opfindsomme arabesker for at skabe en meget kunstig, fascinerende billedverden. Og selvfølgelig indtager kvinden i alle mulige forvirrende metamorfoser en central plads i Eggers kunst. Kunstkritikere vidner om hans barokke glæde ved det forunderlige.

Eggers værker findes på mange museer verden over, bl.a. Albertina i Wien og Museum of Modern Art (MoMa) i New York.

Filter
Fundet: 1