WP Eberhard Eggers

1939-2004

WP Eberhard Eggers, som var hemma i Tyskland, Frankrike och USA, är internationellt erkänd som målare, skulptör och kosmopolit och är en av de främsta mästarna inom den fantastiska realismen.

Eggers kombinerar en klassicistisk, rationell formspråk med kalligrafi av lekfulla, uppfinningsrika arabesker för att skapa en mycket artificiell, fascinerande bildvärld. Och naturligtvis intar kvinnan i alla möjliga förvirrande metamorfoser en central plats i Eggers konst. Konstkritiker vittnar om hans barocka förtjusning i det förunderliga.

Eggers verk finns på många museer runt om i världen, bland annat Albertina i Wien och Museum of Modern Art (MoMa) i New York.

Filter
Funnen: 1