Porträt des Künstlers Wolf Bertram Becker

Wolf Bertram Becker

Wolf Bertram Beckers arbete är utan tvekan kopplat till de tidiga avantgardena. Man kommer att tänka på Paul Cézannes måleri, som i sin konst strävade efter att omvandla upplevelser till något synligt, liksom Mark Rothkos färgfältsmåleri när man betraktar Weimar-konstnärens verk. Han älskar starka färgkontraster som, i kombination med en uttrycksfull stil, översätter landskap och städer som han har rest igenom till en mycket unik konstnärlig verklighet - vare sig det är det klara ljuset på en snötäckt bergstopp eller den charmiga krocken mellan en reflekterande vattenyta och ett historiskt palazzo i Venedig.

Becker lyckas fånga atmosfären på en plats, stämningen vid en viss tidpunkt på dagen i sin abstrakta målningsstil. Konstnären utgår från många skisser och preliminära studier och bearbetar tredimensionella element, särskilt landskap och arkitektur, enligt sin egen uppfattning om rymden, tills han slutligen överför dem till den tvådimensionella duken.

Filter
Funnen: 18