Umberto Boccioni

1882-1918

Tillsammans med Tommaso Marinetti är Umberto Boccioni (1882-1918) en av de främsta företrädarna för den italienska futurismen. I februari 1910 var han ansvarig för att publicera "Manifestet för futuristisk målning", där han uppmanade konstnärer att bryta sig loss från föråldrade och traditionella normer. De skulle ägna sig åt en ny konst som motsvarade mekaniseringen och den futuristiska framtiden. Boccionis verk ställdes ut postumt på documenta I-III.

Boccionis verk kännetecknas av en dramatiskt spänd uppdelning av ytorna. Han följde den vetenskapliga principen om ljus och ansåg att inte bara en rörlig utan även en stillastående kropp kan skapa en lika dynamisk effekt - eftersom allt i grunden är underkastat universums dynamik.

Skulpturen "Forme Uniche della Continuitae Nello Spazio", översatt till "Unika former av kontinuitet i rymden", som är ett av huvudverken i samlingen på MoMA i New York, blev en milstolpe i den moderna konsten. Boccionis skulptur avbildas också på dagens italienska 20-centare.

Filter