Robert Delaunay

1885-1941

Fransmannen Robert Delaunay (1885-1941) inspirerades tidigt av Georges Seurats neo-impressionism och målade från 1911 tillsammans med konstnärerna i gruppen "Der Blaue Reiter". Han sålde till och med flest tavlor av alla på den första utställningen av konstnärsgruppen i München.

Till skillnad från Kandinsky fokuserade Delaunay på ljuset. Hans fönstermålningar, "Fenêtre", ledde honom till det som Guillaume Apollinaire senare kallade hans "orfism". Vibrerande färgområden bildar den form som ska avbildas. Under denna period vände sig Delaunay slutligen bort från den abstrakta kubismen.

De olika "Formes circulaires", som påbörjades samma år, utgör en vidareutveckling av hans "Fenêtre"-serie och markerade början på det abstrakta måleriet i Frankrike 1912.

Filter
Funnen: 15