Günther Förg

Günther Förg (1952-2013) var en mästare på iscensättning. Hans verk är mycket eftertraktade och han hamnar ofta bland de tio främsta i affärspressens konstrankingar.

Ledmotivet för hans konstnärliga verksamhet var rumslig arkitektur. Günther Förgs bildspråk utvecklades ur abstraktionen. Han strävade efter att måla bilder utan någon utformad figuration. Oavsett om han målade vibrerande färgfält eller oregelbundna rutnät, lyckades Förg alltid frigöra färgens energi i dess renaste form. Icke föreställande och koncis, full av beslutsamhet.

Günther Förgs verk finns i museisamlingar över hela världen och är eftertraktade av samlare både hemma och utomlands.

Filter