Karl Otto Götz

1914-2017

Karl Otto Götz är en av de mest framstående målarna inom Informel-rörelsen. Med sina målningar, teckningar och grafiska blad, som ligger nära surrealisternas Écriture automatique, visade han sig vara en mästare på informell konst.

Svart, vitt och grått kännetecknar K. O. Götz verk, liksom teman som kontrast, rörelse och struktur. Han applicerade de abstrakta kompositionerna med en bred pensel och snabba rörelser, suddade ut dem med en rakel och sammanfogade skikten igen med en annan pensel.

Doris Schmidt skrev i FAZ 1957: "Spontaniteten i målningens tidsmässiga utveckling är mest synlig i K. O. Götz verk, målningsprocessen drivs till gränsen för vad som kan mätas i tid."

Karl Otto Götz elever är otroligt framgångsrika: Gotthard Graubner, Sigmar Polke och framför allt Gerhard Richter. Endast deras lärare K. O. Götz var länge knappt synlig.

Götz, som firade sin 100-årsdag 2014, upplever för närvarande en snabbt växande uppskattning från media, marknaden och museer. Nyligen hedrade Neue Nationalgalerie i Berlin och Museum Küppersmühle für Moderne Kunst i Bonn honom med en omfattande retrospektiv. Karl Otto Götz verk är mycket efterfrågade på internationella utställningar eftersom de är exceptionellt moderna, avantgardistiska och verkar explodera av färg, ända fram till hans sena verk.

Karl-Otto Götz avled 2017 vid en ålder av 103 år.

Filter