Rudolf Hausner

1914-1995

Rudolf Hausner anses vara den mest framstående representanten för den fantastiska realismens Wienskola. Han blev berömd på 1950-talet när han började avbilda sig själv i sina verk genom ledmotivet "Adam": "Jag kan bara se världen genom mig själv!"

Rudolf Hausners konstnärskap är unikt. Alla försök att kategorisera det i konsthistoriens vanliga kategorier måste misslyckas. För flera år sedan erkände Wieland Schmied Rudolf Hausner som den enda psykoanalytiska målaren, eftersom verkligheten och det undermedvetna är lika viktiga i hans arbete. Konstnären skapade Adam som sin egen avbild eftersom han inte kände någon bättre och djupare än sig själv och kunde förmedla detta. "Med måleriet tränger jag in i mitt undermedvetna och hittar där viktiga grunddrag för min existens", så beskrev Rudolf Hausner sitt självständiga bidrag till den internationella surrealismen.

Med detta ledmotiv utvecklade konstnären en figur för det sena 1900-talet: den nyfikna, upplysta, förvirrade men också skeptiska samtiden som vill gå till botten med saker och ting. Genom att identifiera sig med honom pekar hans verk bortom individen. Hausner har lyckats skapa ett kollektivt självporträtt av den moderna människan.

Kronologin över hans utställningsverksamhet kan läsas som en lista över världens kulturella hotspots: 1959 documenta II, Kassel; 1960 Guggenheim Museum, New York; 1963 Biennale Sao Paulo; 1980 Künstlerhaus Wien; 1982 Gulbenkian Museum Lissabon.

År 1994 hedrade staden Wien Rudolf Hausner, som innehade professurer i Hamburg och Wien, med en stor retrospektiv utställning.

Filter