Magnus Kleine-Tebbe

Namnet Kleine-Tebbe står för ett intresse för människor. Medan tre av skulptörens syskon arbetar kliniskt inom olika specialområden, har Magnus Kleine-Tebbe också helt ägnat sig åt den mänskliga formen och ämnet, om än i konstnärlig mening.

Magnus Kleine-Tebbe föddes i Bremen 1966 och kom tidigt i kontakt med konstnärligt skapande. Han tillbringade sin ungdom huvudsakligen med ett skissblock i Kunsthalle Bremen. Som son till en arkitekt hade han god nytta av sin förmåga att rita i perspektiv och förstå former i konst och natur.

Studierna i Nürnberg vid konstakademin under Hans Wimmers efterträdare, professor Uhlig, stärkte Kleine-Tebbes talang för figurativ framställning. Han utvecklade självsäkert sin egen stil, där han skickligt kombinerade renässansens formspråk med moderna element. (Muse från Bauhaus)

Ett stipendium under studietiden gjorde det möjligt för honom att tillbringa en längre tid i den italienska marmorstaden Carrara, där han kunde fördjupa och fullända sina färdigheter i stenhuggeri.

Efter avslutade studier kom Kleine-Tebbe till Tekniska Universitetet i Braunschweig, där han arbetade som assistent till professor Weber vid Institutet för elementära former. Redan under sina sex år som assistent fick han stora uppdrag inom skulpturområdet och kunde så småningom etablera sig som självständig skulptör på nationell nivå.

Magnus Kleine-Tebbe arbetar ofta med bibliska teman, varvid hans figurer präglas av en stark uttrycksfullhet.

Kleine-Tebbe är en av få konstnärer som arbetar med sina skulpturer från grunden. Från de första skisserna till mer detaljerade ritningar och små modeller i plasticine utvecklar han slutligen den konkreta formen på sina figurer, som han sedan förverkligar i sten, gips, trä, terrakotta eller brons. Många av hans verk i naturlig storlek kan redan ses i offentliga miljöer.

Vid sidan av sitt skulpturala arbete leder Magnus Kleine-Tebbe mästarkurserna på Königslutters stenhuggericentrum i ämnena teckning, modellering och stilistik.

En kort inblick i utvalda verk av skulptören Magnus Kleine-Tebbe i Braunschweig:

"Smörjelse" (skalkalksten) - Timmerlah utvecklingsområde, 38120, Im Sommerfeld

"Agape och Eros" (trä) - Pockelstr 22, 38106 Braunschweig

"Bathsheba" (brons) - Pockelstr 14, foajén till Audimax TU

"Laodicea" (marmor) - Pockelstr 11, framför Vetenskapens hus

Filter
Funnen: 1