Justine Otto

Justine Otto föddes i Polen 1974 och studerade vid Städelschule i Frankfurt am Main från 1996 till 2003 under professorerna Angermann och Krebber och blev masterstudent i fritt måleri. Ett utlandsstipendium gjorde det också möjligt för henne att studera vid Accademia di Belle Arti di Brera i Milano.

Det centrala temat i hennes verk är ungdomar och deras känslovärld. Hennes mestadels kvinnliga huvudpersoners handlingar är vanligtvis gåtfulla. Inte ens ansiktsuttryck och gester ger någon information om den avbildade scenen, tvärtom förstärker de betraktarens osäkerhet. I princip vägrar hennes verk att enkelt tolkas; den vaghet som öppnar upp för tolkning är det som gör hennes målningar så tilltalande.

Otto har redan tilldelats många priser och utmärkelser för sitt ännu unga konstnärskap. Hennes verk finns i privata och offentliga samlingar, bland annat i Phillips Collection, Washington D.C.

Filter