Porträtt av konstnären Akte One

Akte One

Akte One (*1978 i Berlin) har varit en av de ledande graffitikonstnärerna i gatukonstmetropolen Berlin sedan början av 1990-talet med sitt crew TLB. Samtidigt började han ägna sig åt att skapa på duk. Hans verk präglas än idag starkt av typografi. Akte One överför de stilistiska egenskaperna hos graffiti från gatan till duken i en abstrakt form. Intensiv behandling av bildunderlaget, expressiv och gestisk applicering av färg i kombination med noggrant utförda markeringsteckningar skapar flerskiktade bildvärldar som inte förnekar sitt ursprung. Att humor spelar en viktig roll för Akte One framgår av de seriefigurer som dyker upp gång på gång.

I serien Innerframes leker han med den inramade bilden i bilden och kombinerar typografiska element med figurativa framställningar i stil med popkonsten.

Akte One är inte bara målare och bildkonstnär, utan också en framgångsrik musiker. Hans verk förenar ett brett spektrum av hiphop-kulturen. Hans verk på duk är därmed en del av ett övergripande oeuvre med vilket konstnären ständigt för denna kultur framåt.

Filter
Funnen: 10