Gustave Courbet

1819-1877

Den franske målaren flydde till Schweiz 1873, där han dog den 31 december 1877. Som anhängare av den revolutionära regeringen i det fransk-preussiska kriget 1870/71 och medlem av Kommunen hölls han delvis ansvarig för att Vendôme-kolonnen, symbolen för det hatade imperiet, störtades efter dess nederlag. Efter att ha avtjänat ett sex månader långt fängelsestraff flydde han till Schweiz för att slippa betala kostnaderna för att återuppbygga kolonnen.

Courbet föddes den 10 juni 1819 i Ornans nära Besançon och började sin utbildning med att studera juridik, men blev snart mer intresserad av måleri. Denna utbildning övergavs också till förmån för självlärd vidareutbildning. Han fann snart sin karakteristiska stil: uppmärksamhet på detaljer, plasticitet och stor uttrycksfullhet. Till detta kommer en realism som illustrerar hans antiauktoritära samhällsinställning. I sina skrifter förklarade han: "Måleri bör uteslutande bestå i reproduktion av saker som konstnären kan se och känna. (...) Realismen är till sin natur en demokratisk konst."

Courbet blev dock inte erkänd i Frankrike under sin livstid, men desto mer uppskattad i Tyskland. Hans verk hade ett stort inflytande på målare som Wilhelm Leibl och Hans Thoma. Hans landskaps- och figurmålningar är inte bara realistiska avbildningar av naturen, utan har ofta en liknelseliknande kvalitet.

Filter
Funnen: 1