Henri Fantin-Latour

1836-1904

Henri Fantin-Latour levde i sin tids Paris, i viss mån i den tidiga modernismens epicentrum, och var vän med många författare och målare som skulle revolutionera konsten härifrån. Men även om han regelbundet umgicks med impressionisterna (Manet, Degas och Whistler fanns bland hans vänner) höll han fast vid sin målarstil, som var inspirerad av Gustave Courbet och präglad av realism.

Han blev berömd för sina stilleben, som han utförde med nästan fotografisk precision och som också uppskattades mycket av hans målarkollegor, som eftersträvade helt nya idéer och tillvägagångssätt. Dessutom finns det en rad grupporträtt där han skildrade sin berömda vänkrets - framför allt "Hyllning till Delacroix" från 1865 (som visar den framlidne målaren omgiven av bland andra Whistler, Manet, Baudelaire och Fantin-Latour själv) och "Atelier des Batignolles" från 1870, som skildrar Manet och hans krets (inklusive Zola, Monet och Renoir).

Hans litografier, i vilka han utforskade sin tids musik, var också mycket inflytelserika. Konsthistoriskt anses de idag överbrygga klyftan mellan realismen och den senare symbolismen.

Filter