Mythologie / Geschiedenis

De historieschilderkunst houdt zich bezig met historische, literaire, religieuze en mythologische beelden. De schilderijen stellen meestal belangrijke persoonlijkheden of historische scènes voor. Historische schilderkunst geeft zelden de werkelijkheid weer, maar ensceneert vaak gebeurtenissen en verheerlijkt personages.

Filter
Gevonden: 11

Mythologie en geschiedenis

Scènes uit de geschiedenis en goden schilderen: Geschiedenis Schilderen

De historieschilderkunst is een zeer traditioneel genre in de kunstgeschiedenis en behandelt zowel waargebeurde historische gebeurtenissen als motieven uit de literatuur, religie en mythologie. Alle historische schilderijen richten zich op een of meer belangrijke personages. De beelden die gebaseerd zijn op een echte historische achtergrond richten zich meestal op historische scènes zoals veldslagen, oorlogen, triomftochten, revoluties of andere belangrijke politieke gebeurtenissen. Historische figuren zoals koningen, keizers of andere hoogwaardigheidsbekleders werden op dergelijke schilderijen vereeuwigd. Naast echte motieven bevat de historieschilderkunst ook onderwerpen uit de mythologie, religie, legenden en literatuur. Motieven voor goden- of mythologieschilderijen waren onder andere scènes uit het Oude en Nieuwe Testament, episodes uit beroemde literaire werken zoals Goethe's "Faust" of Homerus' "Odyssee", of zelfs portretten van goden uit de Griekse mythologie. Hoewel de naam historieschilderkunst iets anders suggereert, zijn de afgebeelde gebeurtenissen meestal niet historisch accuraat of realistisch weergegeven. In plaats daarvan zijn deze schilderijen het resultaat van een interpretatie van de gebeurtenissen. De beelden werden vaak aangevuld met bepaalde aspecten of speciaal geënsceneerd en verdoezelden de gebeurtenissen en de persoonlijkheden. Daarom moet historieschilderkunst worden onderscheiden van genreschilderkunst, die het dagelijks leven van mensen op een documentaire manier weergeeft.

Mythologische schilderijen en historische scènes hebben een lange traditie

Het schilderen van geschiedenis gaat eeuwen terug en is in vele tijdperken toegepast. Het maken van mythologische schilderijen, godenschilderijen of beelden met historische scènes gaat terug tot de oudheid. Vooral in het tijdperk van de Renaissance tot de 19e eeuw was historieschilderen een van de belangrijkste genres. In dit tijdperk werd de historieschilder beschouwd als een onafhankelijk en zeer gerespecteerd beroep. De kunstenaars kregen meestal opdrachten van de adel en de geestelijkheid en werden zeer goed betaald. Maar het waren niet alleen de fulltime historieschilders die schilderijen van goden en historische scènes maakten. Veel beroemde kunstenaars uit de kunstgeschiedenis namen van tijd tot tijd historische of mythologische thema's op in hun werken. Onder vele anderen Leonardo da Vinci, Michelangelo, Peter Paul Rubens, Diego Velásquez en Édouard Manet schilderden historische voorstellingen. Hoewel de belangstelling voor dit genre in de 20e eeuw afnam, waren er nog steeds veel schilders die schilderijen maakten met een historische verwijzing, bijvoorbeeld Gerhard Richter, Pablo Picasso en Salvador Dalí.

Geschiedenis schildert niet de werkelijkheid

Veel historische schilderijen werden in opdracht van de adel of de kerk gemaakt en meestal volgens hun specificaties. De schilderijen van goden of beelden van koningen en heersers waren dus geen interpretaties van de schilders of zelfs maar "objectieve" beelden. Ze werden eerder ontworpen volgens de ideeën van de opdrachtgevers, die altijd een duidelijke bedoeling hadden met de werken. Een bijzonder vleiende beeld was bijvoorbeeld bedoeld om een persoon te verheerlijken of zijn of haar reputatie te verbeteren. Belangrijke momenten in de geschiedenis konden worden verfraaid of getransfigureerd met behulp van schilderkunst, bijvoorbeeld om een autoriteit zoals een staat of een godheid te legitimeren. Zo onderstreepten schilderijen van goden of beelden van historische gebeurtenissen de waarheid van verhalen, mythen en legenden. Tot de 19e eeuw konden veel mensen geen onderscheid maken tussen fictie en werkelijkheid in een mythologisch schilderij of een scène uit de geschiedenis vanwege het lage opleidingsniveau en het gebrek aan alternatieve informatiebronnen. Daarom leken de gedetailleerde en soms zeer realistische beelden op historische schilderijen voor de meeste mensen waar te zijn.

Geschiedenis schilderen kopen bij ars mundi

Bij ars mundi kun je schilderijen kopen met motieven uit de geschiedenis, religie en mythologie. Wij bieden werken aan van kunstenaars uit verschillende tijdperken die zich met dit genre hebben beziggehouden. Marc Chagall maakte bijvoorbeeld een meerdelige serie met scènes uit de "Odyssee" van Homerus. Ook Gustav Klimt nam een figuur uit de mythologie als model met "Hygieia". In de 20e eeuw wijdden veel kunstenaars zich aan dit genre, bijvoorbeeld HP Zimmer, die met het beeld "De 9e november 89" een echt historisch moment aangreep. Als je mythologiebeelden, godenschilderijen of een historisch schilderij bij ars mundi koopt, haal je een stukje hedendaagse geschiedenis in huis.