Abstrakte billeder

Næsten ingen anden kunstnerisk epoke har ændret billedkunsten så fundamentalt og varigt som den abstrakte kunst. Tidligere havde kunstens fokus altid været på afbildningen af det repræsentative, men den abstrakte kunst udviskede grænserne for den synlige virkelighed og omdefinerede den kunstneriske frihed på en helt ny måde. Gå på opdagelse i en verden af abstrakte billeder på ars mundi, og bestil værker af store og fremadstormende kunstnere.

Filter
Fundet: 723

Abstrakte billeder

Abstrakt kunst - opdagelsen af en ny kunstnerisk frihed

Før den abstrakte kunst blev etableret, havde maleriet altid til formål at skildre virkeligheden, hvad enten det var i klassicismen, romantikken eller impressionismen. Det var tilladt at integrere idealiseringer eller fantastiske elementer, men i sidste ende skulle det afbildede emne altid i det mindste stræbe efter at repræsentere virkeligheden. Men i begyndelsen af det 20. århundrede kom der flere kunstnere ind på den internationale kunstscene, som ændrede denne tilgang radikalt: Wassily Kandinsky, Piet Mondrian og Robert Delaunay udviklede et nyt perspektiv på maleriet og brugen af materialer, farver og former. De skabte de første abstrakte billeder og startede en revolution i den internationale kunstverden, som vendte op og ned på alt, hvad der hidtil havde været gældende.

Overskridelse af virkelighedens grænser med abstrakte billeder

Forskellen mellem abstrakt kunst og traditionelt maleri er tydelig: Mens idealisme, barok og lignende stræber efter at indfange virkeligheden så trofast som muligt på papir eller lærred, bryder det abstrakte maleri med disse konventioner. Det adskiller farver, former og materialer fra deres egentlige funktion og lader dem krydse hinanden på tværs af alle klassiske regelmæssigheder. Som følge heraf giver abstrakte malerier et meget mere følelsesladet og intimt indblik i malerens perspektiv: De giver et glimt ind i det kreative sinds indre sfærer og inviterer til mange forskellige fortolkninger. Hvilken effekt har abstrakt kunst? I abstrakt kunst kan beskueren opdage helt nye verdener, tage på en følelsesmæssig rejse og åbne sit sind for noget, der ville være forblevet skjult for evigt uden kunstnerens unikke perspektiv.

Abstrakt kunst: Billeder, der bevæger mennesker

Lige så mangfoldige og unikke som den abstrakte kunsts ikke-repræsentative motiver er, lige så mange forskellige udtryksteknikker anvender kunstnerne. Ud over at male med olie og akryl på lærred indeholder abstrakt kunst ofte collager og innovative fotografiske teknikker. Ligesom med nyfortolkningen af farver, former og materialer er alt i sidste ende tilladt, når det gælder medier og stilarter.

Køb abstrakte billeder hos ars mundi

Abstrakt maleri har revolutioneret kunstverdenen og åbnet den for et syn på det skjulte bag den synlige virkelighed. Tag med os på en rejse ind i en verden, hvor virkelighedens love ikke længere gælder. Hos ars mundi kan du købe abstrakte billeder af en lang række etablerede kunstnere og up-and-coming kunstnere. Oplev reproduktioner af berømte værker af Gerhard Richter, Joan Miró og Paul Klee, eller fordyb dig i de magiske verdener af farver og former af Carmen Lütkehaus, Nicole Leidenfrost eller Isa Dahl.