Abstrakta bilder

Knappast någon annan konstnärlig epok har förändrat bildkonsten så fundamentalt och varaktigt som den abstrakta konsten. Tidigare hade konstens fokus alltid legat på att avbilda det föreställande, men den abstrakta konsten suddade ut gränserna för den förnimbara verkligheten och omdefinierade den konstnärliga friheten på ett helt nytt sätt. Upptäck världen av abstrakta bilder på ars mundi och beställ verk av stora och kommande konstnärer.

Filter
Funnen: 737

Abstrakta bilder

Abstrakt konst - Upptäckten av en ny konstnärlig frihet

Innan den abstrakta konsten etablerade sig var måleriet alltid inriktat på att avbilda verkligheten, oavsett om det var klassicism, romantik eller impressionism. Det var visserligen tillåtet att integrera idealiseringar eller fantastiska element, men i slutändan skulle det avbildade ämnet alltid åtminstone sträva efter att representera verkligheten. I början av 1900-talet gjorde dock flera konstnärer entré på den internationella konstscenen och förändrade detta synsätt radikalt: Wassily Kandinsky, Piet Mondrian och Robert Delaunay utvecklade ett nytt perspektiv på måleri och användningen av material, färger och former. De skapade de första abstrakta bilderna och startade en revolution i den internationella konstvärlden som vände upp och ner på allt som dittills hade varit giltigt.

Att överskrida verklighetens gränser med abstrakta bilder

Skillnaden mellan abstrakt konst och traditionellt måleri är uppenbar: Medan idealism, barock och liknande strävar efter att fånga verkligheten så troget som möjligt på papper eller duk, bryter det abstrakta måleriet med dessa konventioner. Det skiljer färger, former och material från deras faktiska funktion och låter dem korsa varandra bortom alla klassiska regelbundenheter. Som ett resultat av detta ger abstrakta målningar en mycket mer känslomässig och intim bild av målarens perspektiv: De ger en glimt in i det kreativa sinnets inre sfärer och inbjuder till en mängd olika tolkningar. Vilken effekt har abstrakt konst? I den abstrakta konsten kan betraktaren upptäcka helt nya världar, ge sig ut på en känslomässig resa och öppna sina sinnen för något som skulle ha förblivit dolt för alltid utan konstnärens unika perspektiv.

Abstrakt konst: Bilder som berör individer

Lika mångsidiga och unika som de icke-föreställande motiven i den abstrakta konsten är, lika många uttrycksfulla tekniker använder konstnärerna. Förutom att måla med olja och akryl på duk innehåller den abstrakta konsten ofta collage och innovativa fotografiska tekniker. Precis som när det gäller omtolkning av färger, former och material är allt tillåtet när det gäller medier och stilar.

Köp abstrakta bilder på ars mundi

Abstrakt måleri har revolutionerat konstvärlden och öppnat den för en syn på det dolda bortom den förnimbara verkligheten. Följ med oss på en resa in i en värld där verklighetens lagar inte längre gäller. På ars mundi kan du köpa abstrakta bilder av många etablerade konstnärer och nya konstnärer. Upptäck reproduktioner av kända verk av Gerhard Richter, Joan Miró och Paul Klee eller fördjupa dig i de magiska världarna av färg och form av Carmen Lütkehaus, Nicole Leidenfrost eller Isa Dahl.