Lag

Det konstnärliga utforskandet av avklädda kroppar har en lång tradition inom måleri, skulptur och fotografi. Konstnärer från olika epoker, däribland kända konstnärer som Pablo Picasso, Egon Schiele, Ernst Ludwig Kirchner och Gustav Klimt, skapade estetiska nakenbilder av kvinnor och män under hela sina karriärer.

Filter
Funnen: 109

Nakenmålning

Den nakna kvinnan - ett klassiskt bildtema i måleri och fotografi

Nakenheten har varit ett klassiskt motiv inom både måleri och fotografi, älskad av konstnärer och publik under olika tidsepoker. Än i dag är den avklädda människokroppen en källa till ständig konstnärlig utforskning och tolkning. Nakenkonstens ursprung kan spåras tillbaka till olika tidiga och avancerade civilisationer, som Egypten, Grekland och Indien. Under den europeiska antiken avbildades ofta gudar som Venus, Apollo eller Diana som nakna. Under hela konsthistorien har nakenkonsten främst varit begränsad till religiösa, mytologiska och historiska motiv. Det var först på 1800-talet som sekulära figurer gradvis etablerade sig inom nakenmåleriet. En betydande utveckling av tekniken för nakenmåleri skedde under renässansen då studiet och avbildandet av människokroppen blev en grundläggande del av konstakademins utbildning. Att posera människor utan kläder tjänade till en början praktiska syften. Det möjliggjorde bättre observation och förståelse av kroppsproportioner och muskulatur, vilket var avgörande för att överföra dessa insikter till skulpturer. Uppfinningen av fotografiet på 1800-talet medförde dessutom betydande förändringar inom nakenkonsten. Med den nya tekniken kunde realistiska avbildningar framställas på mycket kortare tid. Dessutom var kamerorna bärbara, vilket gjorde att modellerna inte behövde sitta stilla under långa perioder. Trots den "flod av bilder" som följde med fotografiets triumf fortsatte dock nakenbilden att dominera inom måleriet.

Aktens symbolik och innebörd

Nakenbilder uppfyller inte bara estetiska krav som konstverk, utan de är också en spegel av samhället och kan ha symboliska betydelser. Genom att avbilda ett så provocerande motiv som den nakna kroppen kan man göra en exakt bedömning av de estetiska och moraliska normer som råder i ett visst samhälle. Dessutom speglar nakenskildringar alltid skönhetsidealen i sin respektive epok. Det bästa exemplet är Peter Paul Rubens yppiga kvinnogestalter. I sina målningar återgav Rubens bilden av renässansens kvinnor. Men många konstnärer använde också nakenbilder på ett symboliskt sätt. De använde dem för att symbolisera renhet och originalitet, uttrycka sensuella njutningar eller uttrycka en längtan efter frihet. I konsthistorien har nakenbilder ofta orsakat skandaler. I många samhällen under de senaste århundradena ansågs det provocerande att visa upp nakna människor offentligt. Georg Baselitz orsakade till exempel en skandal i Tyskland på 1960-talet när han visade nakenbilder av män i en utställning. Potentialen att skapa skandaler med nakenbilder visade sig dock vara fördelaktig för vissa konstnärer och användes strategiskt för att få uppmärksamhet och erkännande från allmänheten.

Representationsvarianter Från naturlig till uttrycksfull

Nakenmåleriets framställningssätt förändrades i takt med stilarna under de olika epokerna. Även om människokroppen förblev i fokus varierade sättet att avbilda från naturligt till expressionistiskt och närmade sig till och med abstraktionens gränser. Exempel på naturalistisk framställning inom nakenkonsten är de berömda renässansverken "Adams skapelse" av Michelangelo i Sixtinska kapellet och "Venus födelse" av Sandro Botticelli. Under lång tid höll konstnärerna fast vid denna målarstil, som var inriktad på naturliga kroppsformer. Detta innebar dock inte att de målade verkliga och samtida mans- och kvinnotyper. Ofta var det mytologiska eller bibliska figurer som växte fram ur konstnärernas fantasi och som följde idealiserande normer. Det var först under impressionismen och expressionismen som konstnärerna i allt högre grad övergav verklighetens modeller. Det handlade inte längre om att avbilda själva kroppen utan om att fånga kroppsspråk och uttryck. Edvard Munch skapade t.ex. en milstolpe i konsthistorien med sin berömda "Madonna" 1894, där de första expressionistiska dragen redan kunde skönjas. Även Pablo Picasso övergav den naturliga framställningsformen 1907 med sitt nyckelverk "Demoiselles d`Avignon". I mitten av 1900-talet presenterade sedan popkonstens konstnärer nya tolkningar av ämnet, till exempel Tom Wesselmann med sin serie "Great American Nudes" och Mel Ramos med sina "Commercial Pin-Ups". Inom fotografin, som blev alltmer populär under 1900-talet, var nakenbilder också en del av många konstnärers portfölj, till exempel Man Ray eller Helmut Newton. Fram till idag är nakenfotografering och nakenmålning standardelement i många konstnärers och utställningars arbete. I vår onlinebutik kan du utforska ett brett urval av nakna konstverk och köpa nakna målningar.